1
Published 1980
(CARLI) (Other Sources: (KNXdb)159590)
Movie VHS
2
Published 1982
(CARLI) (Other Sources: (NIUdb)1014946)
Movie VHS
3
Published 1985
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)1025790)
Movie VHS
4
Published 1980
Movie VHS
5
Published 2007
(CARLI) (Other Sources: (SXUdb)151538)
Movie DVD
6
Published 1980
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)1504851)
Movie VHS
7
(CARLI) (Other Sources: (WIUdb)726696)
Movie VHS
8
(CARLI) (Other Sources: (BENdb)387377)
Movie DVD CD-ROM
9
Published 2008
(CARLI) (Other Sources: (SAIdb)192342)
Movie
10
Published 2008
(CARLI) (Other Sources: (SAIdb)117151)
Movie
11
Published 1978
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)297181)
Movie Reel-to-Reel
12
Published 2007
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)6493489)
Movie DVD
13
Published 2004
(CARLI) (Other Sources: (OAKdb)112837)
Movie DVD
14
Published 2007
Movie DVD
15
Published 1995
(CARLI) (Other Sources: (COLdb)192768)
Movie VHS
16
Published 1985
Movie VHS
17
Published 1985
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)1329513)
Movie VHS
18
Published 1963
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)1684006)
Movie VHS
19
Published 2003
(CARLI) (Other Sources: (SAIdb)104556)
Movie DVD
20
Published 1989
(CARLI) (Other Sources: (MONdb)104747, (NEIdb)323474)
Movie VHS