1
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)4774900)
Book
2
by Yan, Yuanshu, 1933-
Published 1978
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)2668883)
Book
3
by Zhang, Hua,, 张华
Published 2013
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)7731266)
Book
4
by Zhang, Junmei., 張君玫
Published 2012
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)7285728)
Book
5
by He, Jinlan., 何金蘭
Published 1989
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)6684855)
Book
6
by Chang, Guangyuan., 畅广元
Published 2001
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)5342065)
Book
7
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)1923277)
Book
8
Published 1997
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)4074638)
Book
9
Published 2000
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)4515096)
Book
10
by Cui, Zhiyuan., 崔志远, 1946-
Published 1998
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)4232363)
Book
11
by Li, Huizhao,, 李徽昭
Published 2013
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)7746138)
Book
12
Published 1990
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)3322337)
Book
13
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)3536775)
Book
15
by Liu, Xiaoli., 劉小麗
Published 2002
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)4622354)
Book
17
by Red Pine, 1943-
Published 2016
Book
19
by Li, Xiaoti, 1954-, 李孝悌
Published 2008
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)5964634)
Book
20
by Zhou, Zhiping, 1947-
Published 1999
Book