1
by Wang, Weichao.
Published 1983
...Dian shi ju chu tan /...
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)3149085)
Book
2
Published 1982
...Dian shi ju ben xuan...
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)1852334)
Book
3
by Li, Honglin.
Published 1984
...Dian shi ju ben ji....
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)1645400)
Book
4
Published 1984
...Zhong wai dian shi ju ben xuan /...
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)1770960)
Book
5
by Yang, Xinmin.
Published 2003
...Dian shi ju xu shi yan jiu =...
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)5218398)
Book
6
Published 1983
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)6810409)
Book
7
Published 1991
...Dian shi ju ping lun shi ren ji /...
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)3767866)
Book
8
by Du, Yue.
Published 2008
...You guan Zhongguo dian shi ju min zu xing jian gou wen ti de tan suo...
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)5973238)
Book
9
by Lü, Leping.
Published 2007
...Zhongguo jia ting lun li ti cai dian shi ju de xu shi yi shu /...
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)6096032)
Book
10
by Yang, Qizhu.
Published 2010
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)6560788)
Book
11
by Guo, Yanmin.
Published 2010
...Dang dai Zhong Mei zhu liu dian shi ju bi jiao =...
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)6552196)
Book
12
by Li, Xingwen.
Published 2010
...Wen nuan Zhongguo ren xin ling de 40 bu dian shi ju (1979-2009)...
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)6552242)
Book
13
by Liu, Binbin.
Published 2010
...Zhongguo dian shi ju gai bian de li shi shan bian yu wen hua shen shi /...
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)6534966)
Book
14
by Peng, Wenxiang.
Published 2009
...Xin shi qi gai ge ti cai dian shi ju yan jiu...
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)6444873)
Book
15
by Ju, Fei.
Published 2009
...Shi ji zhi jiao de Zhongguo dian shi ju yu dang dai si chao yan jiu...
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)6574054)
Book
16
Published 1991
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)3738693)
Book
17
by Li, Qi, 1973-
Published 2011
...1990 nian dai yi lai Zhongguo dian shi ju wen hua yan jiu...
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)7298464)
Book
18
Published 2007
...Zhongguo dian shi ju zhi zuo zhong xin....
(CARLI) (Other Sources: (WIUdb)1152707)
Movie DVD
19
by Wang, Xin, 1967-
Published 2008
...Zhongguo li shi ti cai dian shi ju wen hua shi xue yan jiu...
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)5972041)
Book
20
...Zhong wai dian shi ju chan ye fa zhan bao gao (2012-2013)...
(CARLI) (Other Sources: (UIUdb)7399599)
Book