APA Citation

ʻŌ̜rasom Sutthisākhō̜n. (2007). Chao wan mai-- nai ngao mư̄t: Phimčhai ʻInthamūn : chīwit čhing khō̜ng phutit chư̄a ʻētʻaiwī 18 pī thī phlik botbāt kāo sū sēnthāng nakphatthanā (Phim khrang rǣk.). Krung Thēp: Phrǣo Samnakphim.

Chicago Style Citation

ʻŌ̜rasom Sutthisākhō̜n. Chao Wan Mai-- Nai Ngao Mư̄t: Phimčhai ʻInthamūn : Chīwit Čhing Khō̜ng Phutit Chư̄a ʻētʻaiwī 18 Pī Thī Phlik Botbāt Kāo Sū Sēnthāng Nakphatthanā. Phim khrang rǣk. Krung Thēp: Phrǣo Samnakphim, 2007.

MLA Citation

ʻŌ̜rasom Sutthisākhō̜n. Chao Wan Mai-- Nai Ngao Mư̄t: Phimčhai ʻInthamūn : Chīwit Čhing Khō̜ng Phutit Chư̄a ʻētʻaiwī 18 Pī Thī Phlik Botbāt Kāo Sū Sēnthāng Nakphatthanā. Phim khrang rǣk. Krung Thēp: Phrǣo Samnakphim, 2007.

These citations may not conform precisely to your selected citation style. Please use this display as a guideline and modify as needed.