Texas 32,625 Turkey 18,665 Thailand 17,413 Taiwan 13,927 Tennessee 12,243 Tanzania 5,523 Tropics 2,892 Tunisia 2,732 Tibet 1,752 Toronto 1,715 Tibet Autonomous Region 1,632 Trinidad and Tobago 1,472 Tokyo 1,463 Tuscany 1,395 Tibet (China) 1,353 Tamil Nadu 1,245 Transylvania 1,206 Tokyo (Japan) 1,186 Transylvania (Romania) 1,113 Tibet Autonomous Region (China) 1,095 Tuscany (Italy) 1,064 Tajikistan 951 Tasmania 895 Toronto (Ont.) 800 Turkmenistan 794 Turin 774 Toulouse 732 Troy (Extinct city) 698 Transvaal 646 Trinidad 617 Tamil Nadu (India) 615 Tennessee River 523 Tyrol 521 Tongass National Forest (Alaska) 499 Transvaal (South Africa) 492 Toledo 491 Togo 481 Turquie 473 Tongass National Forest 439 Timor-Leste 438 Türkei 438 Tatarstan 434 Tyrol (Austria) 410 Tucson 388 Thames River (England) 359 Tennessee River Valley 347 Trieste 347 Thailand, Northern 344 Thuringia 340 Tyskland 339 Tazewell County 326 Turin (Italy) 325 Tatarstan (Russia) 323 Trieste (Italy) 316 Tonga 315 Tahiti 307 Trenton 294 Trentino-Alto Adige 271 Trentino-Alto Adige (Italy) 256 Toulouse (France) 255 Tazewell County (Ill.) 253 Territoires du Nord-Ouest 249 Troy 246 Thames River 241 Tel Aviv 231 Thailand, Southern 231 Tulsa 231 Thailand, Northeastern 229 Tschechoslowakei 229 Thrace 223 Texas, Republic of 221 Tacoma 219 Tours 217 Trenton (N.J.) 213 Tucson (Ariz.) 213 Tel Aviv (Israel) 209 Transcaucasia 209 Tunis 209 Terre-Neuve-et-Labrador 207 Thuringia (Germany) 207 Timor Timur (Indonesia) 195 Toledo (Spain) 195 Teton National Forest (Wyo.) 189 Tampa 187 Texas, West 187 Troyes 186 Tucumán (Argentina) 180 Transbaikalia 178 Tchécoslovaquie 176 Tennessee River Region 176 Tunis (Tunisia) 175 Taipei 174 Tōhoku Region 167 Tucumán 161 Tallinn (Estonia) 158 Tulsa (Okla.) 158 Thaïlande 156 Tennessee, East 154 Thebes (Egypt : Extinct city) 154 Tahiti (Island) 153